Profil verejného obstarávateľa | Nadlimitné zákazky | Obstaranie tovarov | Dokumenty

Obstaranie tovarov projektu financovaného z prostriedkov EÚ
"Dodávka technológie a technologického zariadenia pre zavedenie inovatívnych
a vyspelých technológií do vyrobného procesu MAJA s.r.o."

Verejné obstarávanie

Náhodný výber
našich produktov

Medová torta

Perniková torta

Čajové pečivo - neplnené