Európsky fond
regionálneho rozvoja

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE


Investícia do vašej budúcnostiNázov projektu: Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do výrobného procesu spoločnosti MAJA s.r.o. a vytvorenie nových pracovných miest pre príslušníkov MRK.


Miesto realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj, Okres Medzilaborce, Medzilaborce, Andyho Warhola 831/38


Názov prijímateľa: MAJA s. r. o., Andyho Warhola 831/38, 068 01 Medzilaborce


Dátum začatia realizácie: 04/2014


Dátum ukončenia realizácie: 10/2014


Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 237 825,00 EURCieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti MAJA s.r.o. zavedením inovatívnych vyspelých technológií do výrobného procesu a vytvorenie nových pracovných miest pre príslušníkov MRK.Popis projektu:


Realizácia projektu pozostáva z hlavnej aktivity – obstaranie novej inovatívnej technológie a zariadení a dvoch podporných aktivít (publicita a informovanosť, riadenie projektu).


Zrealizovaním projektu sa dosiahne lepšia adaptabilita spoločnosti MAJA s.r.o. na budúce požiadavky svojich odberateľov v dôsledku inovovaného výrobného procesu. Výsledkom realizácie projektu bude 1 inovovaný výrobný postup a vytvorenie 2 nových pracovných miest pre príslušníkov MRK.Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


www.economy.gov.sk


www.siea.sk

Verejné obstarávanie

Náhodný výber
našich produktov

Luxusné čajové pečivo mini

Arašidové rožky

Schwarzwaldská torta